top of page

Huisregels
ZEN op vakantie

IMG_1020.jpg

Artikel 1 - Omschrijving gehuurde

  1. Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de vakantiewoning aan de xxxxxx te xxxxxx, België, hierna te noemen: 'het gehuurde'.

Artikel 2 - Bestemming gehuurde

  1. Huurder zal het gehuurde uitsluitend gebruiken als vakantiewoning voor het houden van een vakantie. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder mag huurder het gehuurde niet voor een andere bestemming gebruiken.  

Artikel 3 - Duur overeenkomst

  1. De huurovereenkomst gaat in op xxx om vanaf xxx uur en eindigt op xxx om xxx uur.

  2. De huurovereenkomst eindigt na afloop van de onder 1. omschreven periode zonder dat daarvoor opzegging is vereist. 

 

bottom of page